Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników

„Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online”, konferencja, 23.11.2021, Polskie Centrum Programu Safer Internet

Opis

 

Konferencja pt. „Szanse, wyzwania, zagrożenia – wprowadzenie do problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online” jest bezpłatnym wydarzeniem organizowanym kilka razy w roku. Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do nauczycieli i edukatorów pracujących z dziećmi i młodzieżą, którzy planują włączyć lub poszerzyć temat bezpieczeństwa online podczas zajęć ze swoimi uczniami.

 

Celem konferencji  jest zapoznanie uczestników z ofertą edukacyjną, w tym narzędziami do pracy z dziećmi i młodzieżą oraz z najnowszymi trendami w dziedzinie bezpieczeństwa w internecie wraz z poradami w zakresie postępowania w przypadku wybranych niebezpiecznych sytuacji online.

 

-------------

Organizator: Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą Państwowy Instytut Badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility - CEF).

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: nauczyciele i edukatorzy

 

-------------

Miejsce wydarzenia: online

 

-------------

Data rozpoczęcia: 23/11/2021

 

-------------

Data zakończenia: 23/11/2021

 

-------------

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 300