Inicjatywy skierowane do dorosłych użytkowników

"Bezpieczeństwo w internecie", cykl podcastów w ramach szkoleń dla nauczycieli, ORE, NASK

 

Opis

 

Seria podcastów wraz z prezentacjami multimedialnymi z cyklu "Bezpieczeństwo w internecie",  które stanowią element szkoleń e-learningowych dla kadry pedagogicznej z zakresu wykorzystania technologii cyfrowych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym.

 

Tematyka podcastów:

 

Cyberhigiena: "Bezpieczeństwo logowania", "Czym jest pishing i jak sobie z nim radzić?" , "Ransomware - definicja, profilaktyka, reagowanie", "Bezpieczeństwo sprzętu i aplikacji", "Incydent - jak sobie radzić z naruszeniem bezpieczeństwa?", "Wizerunek-cyfrowy ślad -prywatność"

 

Cyberprzemoc: "Cyberprzemoc - świadkowie, ofiary, gdzie szukać pomocy?" "Wybrane formy cyberprzemocy"

 

Materiał powstał  we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl)  i NASK Państwowego Instytutu Badawczego (www.nask.pl)

 

-------------

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z NASK

 

-------------

Do kogo jest skierowane wydarzenie: nauczyciele, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy bibliotek,

 

-------------

Miejsce wydarzenia: on line

 

-------------

Data rozpoczęcia: 28/10/2021

 

-------------

Data zakończenia: 28/10/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: kadra pedagogiczna