Archiwum 2022

Zaangażuj się!

Zaangażuj się!

ECSM to inicjatywa otwarta dla wszystkich. Każdy może zgłosić swoje wydarzenie. Może to być, np.:  warsztat, konferencja, seminarium, webinar, konkurs, jak również inne działania promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online. Do dzielenia się pomysłami zachęcamy szkoły, instytucje, duże i małe firmy, organizacje pozarządowe, jak również każdego użytkownika Internetu. Tematami przewodnimi tegorocznej kampanii są phishing i ransomware.

 

Zbudujmy razem wspólną ogólnoeuropejską kampanię na rzecz cyberbezpieczeństwa. Zorganizuj jedno lub wiele wydarzeń, dużych lub małych, online lub offline. Wybór należy do Ciebie!

 

 Jak możesz wesprzeć kampanię?
 

 •       weź udział w wydarzeniu - znajdź wydarzenia w Twojej okolicy i weź w nich udział
 •       zorganizuj  własne wydarzenie - zgłoś swoją aktywność poprzez formularz
 •       dołącz do kampanii na Twitterze i/lub Facebooku 

 

 1.  
 2.  Dołącz do nas w październiku i w trakcie miesiąca realizuj bądź angażuj się w działania związane z tematami przewodnimi kampanii

 3.  
 4.      zwiększaj świadomość na temat bezpieczeństwa sieci i informacji (publikacje, konferencje, szkolenia eventy itp.)

 5.      zaangażuj wszystkich zainteresowanych (pracowników, spoleczność lokalną, szkoły, uczniów, seniorów, itp.) w organizację lub udział w  wydarzeniu
 6.      rozpowszechniaj informacje o cyberbezpieczeństwie/ bezpieczeństwie w sieci.
 7.  
 •  „Zastanów się, zanim klikniesz” to oficjalne motto ECSM. Rozpowszechniaj przesłanie ECSM poprzez znajomych, współpracowników, kanały biznesowe i konsumenckie
   

      zaangażuj się w działania związane z cyberbezpieczeństwem docierając do klientów, obywateli, pracowników i społeczności i edukując ich poprzez organizację wydarzeń, działań i / lub stosując inne sposoby promujące kampanię.

      zgłoś wydarzenie/inicjatywę poprzez formularz na stronie internetowej https://bezpiecznymiesiac.pl

      wydarzenie zostanie zeresjestrowane na europejskiej stronie https://cybersecuritymonth.eu.

      śledź i udostępniaj informacje nt. wydarzeń, działań, materiałów dotyczących motywów przewodnich kampanii - phishing i ransomware

     korzystaj z materiałów udostępnionych przez ENISA w ramach kampanii ECSM.

     zgłaszaj opinie i rekomendacje do realizacji wydarzeń w kolejnych latach.

 

#CyberSecMonth#ThinkB4UClick, #ZastanowSieZanimKlikniesz,#ECSM #BezpiecznyMiesiac #MiesiacCyberbezpieczenstwa