Inicjatywy edukacyjne 2022

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w ZS Szczuczyn #ECSM

Zespół Szkół w Szczuczynie

 

Opis

 

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w ZS Szczuczyn - zajęcia edukacyjne zwiększające świadomość uczniów w zakresie cyberhigieny oraz bezpiecznego korzystania z internetu i nowczesnych technologii

 

 

Organizator: szkoła

 

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie szkoły

 

 

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Szczuczynie

 

 

Data rozpoczęcia: 03/10/2022

 

 

Data zakończenia: 28/10/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 14