Inicjatywy edukacyjne 2022

Cyberbezpieczne Zbrosławice

Szkoła Podstawowa w Zbrosławicach

 

Opis

 

Zajęcia edukacyjne zwiększające świadomość uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

 

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach

 

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie klas IV- VIII

 

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zbrosławicach

 

 

Data rozpoczęcia: 17/10/2022

 

 

Data zakończenia: 17/11/2022

 

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 100