Baza wiedzy

Ransomware

Oprogramowanie wymuszające okup

To rodzaj złośliwego oprogramownia, które blokuje dostęp do systemu komputerowego lub uniemożliwia odczyt zapisanych w nim danych (często poprzez techniki szyfrujące), a następnie żąda od ofiary okupu za przywrócenie danych.