Baza wiedzy

Kampania INTERPOL #OnlineCrimeIsRealCrime

Kampania INTERPOL #OnlineCrimeIsRealCrime (przestępczość online to prawdziwa przestępczość) ma na celu zwrócenie uwagi na przestępstwa popełnione online, które stanowią naruszenie prawa tak samo jak te popełnione offline.

Podczas gdy przestępstwa takie jak włamanie i napaść są czymś co widzimy, cyberprzestępczość jest w dużej mierze niewidoczna, przez co wiele osób nie docenia realnych szkód jakie wyrządza – lub nie dopuszcza prawdopodobieństwa stania się ofiarą. Jednak skutki cyberprzestępczości mogą być równie niszczycielskie jak przestępstwa fizyczne, a wiele potencjalnych zagrożeń jest ukrytych w internecie.

Ofiary cyberprzestępczości nie zawsze zdają sobie sprawę, że powinny zgłaszać te przestępstwa policji w taki sam sposób, jak każde inne przestępstwo dokonane offline.
Kampania pokazuje najważniejsze cyberzagrożenia i sposoby ich wykrywania, a także zawiera ogólne porady dotyczące cyberbezpieczeństwa, które mogą pomóc zminimalizować ryzyko stania się ofiarą.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami  kampanii #OnlineCrimeIsRealCrime

 

 Sextortion

 

 

 

 

Ransomware

 

 

 

 

Phishing

 

 

Cryptojacking - złośliwe wydobywanie kryptowalut