ECSM 2023

Zaangażuj się!

 

 

ECSM to inicjatywa otwarta dla wszystkich. Każdy może zgłosić swoje wydarzenie. Może to być, np.:  warsztat, konferencja, seminarium, webinar, konkurs, jak również inne działania promujące cyberbezpieczeństwo i cyberhigienę. Wydarzenia mogą być zorganizowane stacjonarnie lub online. Do dzielenia się pomysłami zachęcamy szkoły, instytucje, duże i małe firmy, organizacje pozarządowe, jak również każdego użytkownika Internetu.

 

 

Zbudujmy razem wspólną ogólnoeuropejską kampanię na rzecz cyberbezpieczeństwa. Zorganizuj jedno lub wiele wydarzeń, dużych lub małych, online lub offline. Wybór należy do Ciebie!

 

Jak możesz wesprzeć kampanię?

 • ➡ weź udział w wydarzeniu - znajdź wydarzenia w Twojej okolicy i weź w nich udział

 • ➡ zorganizuj  własne wydarzenie - zgłoś swoją aktywność poprzez formularz

 • ➡ dołącz do kampanii na Twitterze i/lub Facebooku 

 •  

Dołącz do nas w październiku i w trakcie miesiąca realizuj bądź angażuj się w działania związane z tematami przewodnimi kampanii

 

 • ➡ zwiększaj świadomość na temat bezpieczeństwa sieci i informacji (publikacje, konferencje, szkolenia eventy itp.)
 • ➡ zaangażuj wszystkich zainteresowanych (pracowników, spoleczność lokalną, szkoły, uczniów, seniorów, itp.) w organizację lub udział w  wydarzeniu
 • ➡ rozpowszechniaj informacje o cyberbezpieczeństwie/ bezpieczeństwie w sieci.
 •  

 „Zastanów się, zanim klikniesz” to oficjalne motto ECSM. Rozpowszechniaj przesłanie ECSM poprzez znajomych, współpracowników, kanały biznesowe i konsumenckie

 

 • zaangażuj się w działania związane z cyberbezpieczeństwem docierając do klientów, obywateli, pracowników i społeczności i edukując ich poprzez organizację wydarzeń, działań i / lub stosując inne sposoby promujące kampanię.
 • ➡ zgłoś wydarzenie/inicjatywę poprzez formularz na stronie internetowej https://bezpiecznymiesiac.pl
 • ➡ wydarzenie zostanie zeresjestrowane na europejskiej stronie https://cybersecuritymonth.eu
 • ➡ śledź i udostępniaj informacje nt. wydarzeń, działań, materiałów dotyczących motywów przewodnich kampanii - phishing i ransomware
 • ➡ korzystaj z materiałów udostępnionych przez ENISA w ramach kampanii ECSM.
 • ➡ zgłaszaj opinie i rekomendacje do realizacji wydarzeń w kolejnych latach.
 •  

#CyberSecMonth, #ThinkB4UClick, #ZastanowSieZanimKlikniesz,#ECSM #BezpiecznyMiesiac #EuropejskiMiesiacCyberbezpieczenstwa 

 • ECSM strona