Dla dorosłych

Cyber AwareNEST, Nest Bank S.A.

Wydarzenie organizowane przez Nest Bank S.A. skierowane jest do pracowników oraz klientów banku. Celem wydarzenia jest podniesieniu świadomości z zakresu cyberbezpieczeństwa ze szczególnym naciskiem na bezpieczne bankowanie. Na stronie banku zamieszczone zostaną dedykowane dla klientów informacje dotyczące działań phishingowych stosowanych przez przestępców, popularnych metod manipulacji oraz sposobów jak się przed nimi chronić. Dla pracowników przewidziano cykl webinarów podnoszących świadomość z zakresu cyberbezpieczństwa oraz bezpieczeństwa informacji.

 

Organizator: Nest Bank S.A.

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Klienci Nest Bank S.A. oraz pracownicy Nest Bank S.A.

 

Miejsce wydarzenia: on-line

 

Data rozpoczęcia: 2.10.2023

 

Data zakończenia: 30.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: do 400 000