Dla dorosłych

Spotkania grup roboczych Fundacji CISO #Poland: Razem dla Bezpiecznej Europy

W ramach EMC w październiku br. Fundacja CISO #Poland organizuje serię spotkań poświęconych kluczowemu tematowi - szkoleń w organizacji na temat cyberbezpieczeństwa. Te wydarzenia stanowią odpowiedź fundacji na propozycję przystąpienia do wydarzenia Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month) i skupiają się na promowaniu świadomości oraz podnoszeniu kwalifikacji w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Spotkania będą okazją do głębokiej refleksji nad bieżącymi wyzwaniami związanymi z cyberbezpieczeństwem zarówno w kraju jak i w Europie.Celem jest m.in. zachęcenie do aktywnej dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie najlepszych praktyk oraz skutecznych metod prowadzenia szkoleń w obszarze cyberbezpieczeństwa, które to można zastosować we wszystkich obszarach organizacji, od operacyjnych po strategiczne, a także na wszystkich poziomach, włącznie z zarządem i kierownictwem organizacji. Podnoszenie świadomości i dbanie o aktualna wiedzę na temat cyberbezpieczeństwa toi klucz do wspólnego budowania odporności na zagrożenia na poziomie organizacji, sektora, kraju a także całej wspólnoty EU.

 

Organizator: Fundacja CISO #Poland

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: do członków i osób stowarzyszonych z fundacją

 

Miejsce wydarzenia: Warszawa, Polska

 

Data rozpoczęcia: 10.10.2023 r.

 

Data zakończenia: 31.10.2023 r.

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 50