Dla dorosłych

CyberEdukacja w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

"CyberEdukacja" jest inicjatywą mającą na celu podniesienie świadomości pracowników PAŻP w zakresie aktualnych zagrożeń cyberbezpieczeństwa oraz metod ochrony przed nimi. W ramach kampanii edukacyjnej przeprowadzone zostaną cotygodniowe webinary, podczas których pracownicy będą mogli zapoznać się z informacjami o zagadnieniach, takich jak ataki phishingowe, ataki i metody obrony związane ze Sztuczną Inteligencją, metody rekonesansu i bezpieczeństwa smartfonów oraz zagrożenia socjotechniczne i inne zaawansowane ataki. Uzupełnieniem akcji będzie tematyczny newsletter, akcja plakatowa oraz profilowana zakładka w Intranecie z dobrym praktykami z zakresu cyberhigieny, a także promocja kampanii w profilach społecznościowych PAŻP. Zwieńczeniem akcji będzie przygotowana prezentacja szkoleniowa z zasad cyberhigieny, z którą wszyscy pracownicy będą mogli zapoznać się w dowolnym czasie.


Organizator: Polska Agencja Żeglugi Powietrznej


Do kogo jest skierowane wydarzenie: pracownicy


Miejsce wydarzenia: spotkania online/stacjonarnie


Data rozpoczęcia: 01/10/2023


Data zakończenia: 31/10/2023


Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 1500