Dla dorosłych

RODO w IT - obowiązki i dobra praktyka

Webinar przeznaczony jest dla działów IT i  ma na celu podniesienie  wiedzy pracowników na temat obowiązków wynikających z RODO oraz dobrych praktyk, jak pracować, żeby RODO nie przeszkadzało w życiu.   
Podczas webinaru eksperci Omni Modo wskażą najważniejsze elementy pracy oraz dobre praktyki, pomagające zapewnić rozliczalność podjętych działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.  
Webinar adresowany jest przed wszystkim do osób odpowiedzialnych za „techniczną” część ochrony danych osobowych: 
- Pracowników działu IT, 
- Osób odpowiedzialnych za rozwiązania teleinformatyczne w organizacji,  
- Menadżerom odpowiedzialnym za wdrożenia nowych rozwiązań i aplikacji.  
Plan Webinaru: 
1.    Inwentaryzacja już wdrożonych środków ochrony (niezbędny wkład do wykonania poprawnie analizy ryzyka). 
2.    Procedury bezpieczeństwa.  
3.    Procesy IT zabezpieczenia – przypisanie ról i odpowiedzialności. 
4.    Rozliczalność, czyli rejestrowanie prac. 
5.    Privacy by Desigin i Privacy by Default.  

 

Organiator: Omni Modo Sp z o.o. i GDPR.pl

 

Do kogo skierowane jest wydarzenie" Do pracowników działu IT, Inspektorów Ochrony Danych, organizacji, które zalecją obsłgę IT zewnętrznemu podmiotowi 

 

Miejsce wydarzenia: online

 

Data rozpoczęcia: 4.10.2023

 

Data zakończenia: 4.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 450 

 

Link do wydarzenia: https://gdpr.pl/aktualnosci/bezplatny-webinar-rodo-w-it-obowiazki-i-dobra-praktyka

 

Link do profilu FB: https://www.facebook.com/gdprpl/