Dla dorosłych

Cykl szkoleń z cyberbezpieczeństwa dla podmiotów publicznych wykonujących działalność leczniczą

Ministerstwo Cyfryzacji wraz z Centrum e-Zdrowia uruchamiają nowy cykl specjalistycznych, bezpłatnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, które pomogą podmiotom publicznym wykonującym działalność leczniczą stawić czoła wyzwaniom cyberbezpieczeństwa. Szkolenia będą realizowane z udziałem doświadczonych ekspertów firmy Cisco Polska, partnera technologicznego Programu Współpracy w Cyberbezpieczeństwie (PWCyber). Nowa oferta szkoleniowa odpowiada obecnym wyzwaniom, przed jakimi stoją podmioty publiczne, które wykonują działalność leczniczą. Obejmować będą m.in.: obowiązki prawne w obszarze cyberbezpieczeństwa, metody ochrony przed atakami, reagowanie na zagrożenia oraz dobre praktyki i rozwiązania mające zapewnić cyberbezpieczeństwo w podmiotach publicznych wykonujących działalność leczniczą. Więcej informacji w artykule w bazie wiedzy o cyberbezpieczeństwie na portalu gov.pl https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/szkolenia-z-cyberbezpieczenstwa-dla-podmiotow-publicznych-

 

Organizator: Ministerstwo Cyfryzacji, Centrum e-Zdrowie

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Szkolenia skierowane są do kadry kierowniczej, personelu IT i osób zarządzających cyberbezpieczeństwem w podmiotach publicznych wykonujących działalność leczniczą.

 

Miejsce wydarzenia: Online

 

Data rozpoczęcia: 16.10.2023

 

Data zakończenia: 2024

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: do 10 tysięcy

 

Link do wydarzenia: https://www.webankieta.pl/ankieta/1028279/szkolenieotoczenie-prawne-wymagania-i-rekomendacje-dla-podmiotow-swiadczacych-uslugi-z-zakresu-ochrony-zdrowia.html