Dla dorosłych

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa z OSE

Cykl artykułów dostępnych w aktualnościach na stronie ose.gov.pl, przybliżających ataki z wykorzystaniem socjotechniki: phishing, smishing, vishing, whaling, spear phishing, clone phishing i pharming. Teksty ukazywały się przez cały październik w cyklu tygodniowym:
1. „Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa z OSE: phishing” (https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-z-ose-phishing)
2. „Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa z OSE: smishing” (https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-z-ose-smishing)
3. „Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa z OSE: vishing” (https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-z-ose-vishing)
4. „Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa z OSE: whaling i inne rodzaje phishingu” (https://ose.gov.pl/aktualnosci/wpis/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-z-ose-whaling-i-inne-rodzaje-phishingu)

 

Organizator: Ogólnopolska Sieć Edukacyjna

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: rodzice, nauczyciele, wszyscy zainteresowani podnoszeniem poziomu cyberbezpieczeństwa

 

Miejsce wydarzenia: strona internetowa ose.gov.pl

 

Data rozpoczęcia: 4.10.2023

 

Data zakończenia: 26.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: ok. 40 tys. użytkowników strony ose.gov.pl