Dla dzieci i młodzieży

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa - Akcja szkolna! SP nr 223, Warszawa

 

Lekcje w ramach godzin wychowawczych, opracowanie z uczniami materiałów informacyjnych i edukacyjnych z zakresu bezpiecznego korzystania z internetu, plakaty

 

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 223, Warszawa

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: cała szkoła

 

Miejsce wydarzenia: szkoła

 

Data rozpoczęcia: 01.10.2023

 

Data zakończenia: 30.11.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 400