Dla dzieci i młodzieży

Nie daj się wciągnąć... - przyjazna Cyberprzestrzeń, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

Uczniowie zostaną zapoznani z ogólnymi zasadami Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące Cyberhigieny. Uczniowie wezmą udział w konkursie szkolnym na temat bezpiecznych zachowań w sieci. Uczniowie przygotują plakaty na ww tematy.

 

Organizator: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 4 - 8

 

Miejsce wydarzenia: Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Otwarte okno” w Tychach z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi

 

Data rozpoczęcia: 10.10.2023

 

Data zakończenia: 17.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 62