Dla dzieci i młodzieży

Gra edukacyjna dla dzieci, Urząd Komunikacji Elektronicznej

Gra edukacyjna dla uczniów klasy IV. Zajęcia będą prowadzone w formie stacjonarnej, czas trwania 45min.

 

Organizator: Urząd Komunikacji Elektronicznej

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie klas IV

 

Miejsce wydarzenia: Warszawa

 

Data rozpoczęcia: 20.10.2023

 

Data zakończenia: 20.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 24