Dla dzieci i młodzieży

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa w GZS w Łagowie

Zajęcia zwiększające świadomość uczniów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu i nowoczesnych technologii. Tematyka zajęć obejmuje zagrożenia w sieci: cyberprzemoc, mobbing, grooming, nadużycia seksualne oraz bezpieczeństwo danych osobowych, ochronę prywatności, odpowiedzialne korzystanie z Internetu.

 

Organizator: Gminny Zespół Szkół w Łagowie

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas I - VIII szkoły podstawowej

 

Miejsce wydarzenia: Gminny Zespół Szkół w Łagowie

 

Data rozpoczęcia: 5.10.2023 r.

 

Data zakończenia: 31.10.2023 r.

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 300