Dla dzieci i młodzieży

Przyjazna Cyberprzestrzeń - nie daj się wciągnąć...

Uczniowie zostaną zapoznani z ogólnymi zasadami Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące Cyberhigieny. Uczniowie wezmą udział w konkursie szkolnym na temat bezpiecznych zachowań w sieci. Uczniowie przygotują plakaty na ww tematy.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 5

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 6-8

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka w Mikołowie

 

Data rozpoczęcia: 9.10.2023

 

Data zakończenia: 20.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 163