Dla dzieci i młodzieży

Bezpieczni w sieci

Uczniowie na lekcjach informatyki poszerzą wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie pomogą im w tym "Plik i Folder". Przygotujemy Plakat bezpieczni w sieci.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Dąbrówce Tuchowskiej

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie:

 

Miejsce wydarzenia: Dąbrówka Tuchowska

 

Data rozpoczęcia: 9.10.2023

 

Data zakończenia: 9.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 23