Dla dzieci i młodzieży

Bezpieczni w sieci

Uczniowie klas 4-8 na lekcjach informatyki poszerzą wiedzę o bezpieczeństwie w Internecie pomogą im w tym "Plik i Folder". Klasy 1-3 obejrzą kreskówkę "Owce w sieci". Po zajęciach przeprowadzimy dyskusję na temat bezpieczeństwa w sieci.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie:

 

Miejsce wydarzenia: Siedliska

 

Data rozpoczęcia: 11.10.2023

 

Data zakończenia: 13.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 146