Dla dzieci i młodzieży

Europejski Miesiąć Cyberbezpieczeństwa w SP 10

„Bądź mądrzejszy niż oszust” Uczniowie w ramach godzin wychowawczych i lekcji informatyki przypomną zasady bezpiecznego i mądrego korzystania z internetu oraz opracują materiały informacyjne

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 10 w Toruniu

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 1- 8

 

Miejsce wydarzenia: szkoła

 

Data rozpoczęcia: 5.10.2023

 

Data zakończenia: 31.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 600