Dla dzieci i młodzieży

Cyberbezpieczeństwo

Lekcje na godzinach wychowawczych, zabawy na korytarzach "Stop cyber".

 

Organizator: Izabela Czeczko

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Cała szkoła

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa z O.I. nr 223

 

Data rozpoczęcia: 15.10.2023

 

Data zakończenia: 15.11.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 400