Dla dzieci i młodzieży

Cyberbezpieczeństwo w SOS w Pułtusku

Październik to od kilku lat Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa, którego celem jest popularyzacja wiedzy o zagrożeniach w cyberprzestrzeni oraz promowanie bezpiecznego korzystania z internetu. Tegoroczna edycja Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa skupia się na zagadnieniach związanych z inżynierią społeczną (socjotechniką), czyli szerokorozumianym wykorzystaniu przez przestępców różnych technik manipulacji stosowanych w kampaniach phishingowych, wymierzonych w użytkowników Internetu. Nasza placówka również dołączyła do ogólnoeuropejskiej kampanii organizowanej przez Europejską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA) z inicjatywy Komisji Europejskiej, podejmując działania promujące cyberbezpieczeństwo. W tym celu 12 października zostały przeprowadzone zajęcia dla uczniow PSP oraz PSSPdP mające podnieść świadomość bezpieczeństwa w Internecie. Podczas zajęć uczniowie obejrzeli filmy edukacyjne pt."Bądź z innej bajki- Czerwony Kapturek" oraz "Sicjotechniki wykorzystywane przez cyberprzestepców" przygotowane przez autorów animacje oparte na bajkach i prawdziwych historiach lepiej trafiają do wyobraźni dzieci i młodzieży uświadamiając zagrożenia z jakimi możemy się zetknąć w wirtualnym świecie. Uczestnicy zajęć aktywnie włączali się w dyskysje dotycząca najczęściej wykorzystywanych socjotechnik w wirtualnej przestrzeni. Podczas ćwiczeń interaktywnych uczniowie również rozwiązali quizy i udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci.

 

Organizator: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Anny Karłowicz w Pułtusku

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie niepełnosprawni intelektualnie

 

Miejsce wydarzenia: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Anny Karłowicz w Pułtusku

 

Data rozpoczęcia: 12.10.2023

 

Data zakończenia: 29.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 152

 

Link do wydarzenia: https://www.soswpultusk.pl/aktualnosci/aktualnosci/europejski-miesiac-cyberbezpieczenstwa-1/