Dla dzieci i młodzieży

Edu-Safe - Cyberbezpieczni w ZSP

Celem inicjatywy jest pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci u uczniów Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach. Uczniom zostały założone konta na platformie https://it-szkola.edu.pl/, na które logują się i uczestniczą w kursach e-learningowych przy współpracy z nauczycielem. Odpowiednie kursy dla różnych grup wiekowych będą realizowane od 2 -27 października. Pomiędzy aktywnościami będziemy rozmawiać o sytuacjach niebezpiecznych w Internecie i właściwych zachowaniach. Cele do realizacji: - Zwiększenie świadomości dotyczącej ryzyka związanego z dzieleniem się w internecie prywatnymi i poufnymi informacjami, - Poznanie zasad, jakich należy przestrzegać, kontaktując się z kimś w sieci. - Jak chronić się przed szkodliwymi treściami w Internecie? - Poznanie zasad skutecznego reagowania na szkodliwe treści w Internecie - Poznanie zasad netykiety - Jak reagować na hejt?

 

Organizator: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 4-8

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach

 

Data rozpoczęcia: 2.10.2023r

 

Data zakończenia: 27.10.2023r

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 300