Dla dzieci i młodzieży

Cyberbezpieczństwo w Zespole Szkół nr 1

Kampanie oraz lekcje edukacyjno- wychowawcze mające na celu podniesienie poziomu świadomości młodzieży na temat zagrożeń wynikających z używania Internetu ( uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie z pojęciami hejt i mowa nienawiści, zaprezentowania metod radzenia sobie z internetowym hejtem oraz uzyskania pomocy w przypadku problemów w świecie wirtualnym i rzeczywistym), bezpieczeństwa w sieci oraz Cyfrowym Sladzie.

 

Organizator: Zespół Szkół w Szczytnie

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół w Szczytnie

 

Data rozpoczęcia: 16 pażdziernik

 

Data zakończenia: 16 luty

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: cała szkoła

 

Link do wydarzenia: zs1.powiatszczycienski.pl