Dla dzieci i młodzieży

Cyberbezpieczni

Celem inicjatywy jest pogłębienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i zagrożeń w sieci u uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Wydminach. Uczniowie klas 1 – 2 poznają Necia. Uczniowie klas 3 - 5 walczą o podniesienie swojego poziomu życzliwości w Interlandii. Uczniowie klas 4 – 8 i LO logują się na platformie i uczestniczą w kursach e-learningowych przy współpracy z nauczycielem. Odpowiednie kursy dla różnych grup wiekowych będą realizowane do 31 października. Pomiędzy aktywnościami na lekcjach będziemy rozmawiać o sytuacjach niebezpiecznych w Internecie i właściwych zachowaniach. Przeprowadzimy badania ankietowe wśród uczniów naszej szkoły na temat Cyberbezpieczeństwa. Gazetka ścienna i ikonografika na temat bezpieczeństwa w sieci ma na celu utrwalenie pozytywnych i prawidłowych zachować podczas korzystania z Internetu.

 

Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 1-8 SP i 1 – 4 LO

 

Miejsce wydarzenia: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Wydminach.

 

Data rozpoczęcia: 24.10.2023r

 

Data zakończenia: 31.10.2023r

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 300