Dla dzieci i młodzieży

Webinar: Nadużywanie nowych technologii.

Webinar dla klas 4-6 z zakresu cyberprofilaktyki.

 

Organizator: NASK PIB

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Uczniowie klas 4-6.

 

Miejsce wydarzenia: NASK PIB

 

Data rozpoczęcia: 17.10.2023

 

Data zakończenia: 17.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 30