Dla dzieci i młodzieży

Webinar: Bezpieczne zarządzanie danymi - poszanowanie praw autorskich.

Zajęcia dla klas 7-8

 

Organizator: NASK PIB

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie:

 

Miejsce wydarzenia: NASK PIB

 

Data rozpoczęcia: 31.10.2023

 

Data zakończenia: 31.10.2023

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 30

 

Link do profilu na FB: https://www.facebook.com/CyberprofilaktykaNASK/