Dla dzieci i młodzieży

Bezpieczny wirtualny świat: Jak chronić się w sieci?

Program wydarzenia będzie skierowany do uczniów różnych grup wiekowych, aby każdy mógł zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności z zakresu cyberbezpieczeństwa. Oto lista planowanych warsztatów: "Higiena ekranowa dla najmłodszych" - Warsztaty dla uczniów klas I-III, prowadzone przez dr Annę Wawrzyńczak-Szaban z Uniwersytetu w Siedlcach. Podczas tych warsztatów najmłodsi uczestnicy dowiedzą się, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń elektronicznych i przeglądać Internet, unikając potencjalnych zagrożeń. "Media społecznościowe a e-uzależnienia" - Warsztaty dla uczniów klas IV-VIII, prowadzone przez nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uczestnicy tych warsztatów dowiedzą się o ryzykach związanych z nadmiernym korzystaniem z mediów społecznościowych i jak skutecznie zarządzać swoim czasem online. "Socjotechniki i formy cybermanipulacji, czyli jak nie dać się oszukać w sieci" - Warsztaty dla uczniów klas VIII-XII, prowadzone przez mgr Łukasza Giereka z Uniwersytetu Radomskiego oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Uczestnicy tych warsztatów będą mogli poznać różne techniki wykorzystywane przez cyberprzestępców oraz sposoby, jak unikać oszustw i manipulacji w sieci.

 

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: Wydarzenie skierowane jest do uczniów, nauczycieli i rodziców.

 

Miejsce wydarzenia: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

 

Data rozpoczęcia: 30.10.2023 r.

 

Data zakończenia: 30.10.2023 r.

 

Szacowana liczba odbiorców/uczestników: 300

 

Link do profilu na FB: https://www.facebook.com/sp2siedlce