Nasi Partnerzy

CYBERSEC CEE

CYBERSEC jest pierwszą w Polsce i jedną z nielicznych w Europie coroczną konferencją typu public policy, poświęconą strategicznym aspektom cyberprzestrzeni i globalnej rewolucji technologicznej, której celem jest zwiększenie cyberbezpieczeństwa w UE, NATO oraz ich państwach członkowskich w różnych sektorach gospodarki. Rok temu gościliśmy rekordową liczbę 150 prelegentów i ponad 1 000 uczestników z całego świata.

Od 2015 roku CYBERSEC wpływał na debatę publiczną, budowanie świadomości oraz na proces podejmowania wielu przełomowych decyzji politycznych dotyczących cyberbezpieczeństwa i wynikającego z nich rozwoju regulacji prawnych. W październiku CYBERSEC przyczyni się do kreowania kolejnych celów, polityk i norm, których adresatami będą decydenci nowych kadencji Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej oraz rządów państw członkowskich. Hasłem przewodnim CYBERSEC będzie "Securing the world’s digital DNA". Jest to nasze długotrwałe zobowiązanie do promowania odpowiedzialnych i świadomych zachowań opartych na zasadzie security by design wśród wszystkich interesariuszy oraz w ramach całego globalnego cyfrowego łańcucha wartości.

 

W jubileuszowym 2019 roku, CYBERSEC rozszerza swoją formułę. CYBERSEC CEE obejmie szereg nowych formatów i wydarzeń, kierowanych  do  całego  spektrum  ekspertów,  decydentów  oraz  przedstawicieli firm zainteresowanych tematyką i wymiarami cyberbezpieczeństwa w celu zabezpieczenia cyfrowego DNA świata w możliwie najbardziej inkluzywny i oparty na współpracy sposób. Oprócz konferencji, odbędą się także targi EXPO oraz dodatkowe formaty, takie jak: Regions & Cities, Development, Women, Youth, Seniors, Young Leaders oraz wiele innych wydarzeń, które na pewno zaspokoją intelektualną ciekawość wszystkich gości.

 

CYBERSEC 2019 został wyróżniony jako rekomendowane wydarzenie na liście Cybersecurity Conferences 2019 – Infosec Conferences.

 

Organizator: Instytut Kościuszki

 

Do kogo jest skierowane wydarzenie: eksperci, decydenci kreujący polityki, administracja publiczna, nauczyciele akademiccy, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele firm zainteresowanych tematyką cyberbezpieczeństwa

 

Miejsce wydarzenia: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Katowice, Polska

 

Link do wydarzenia: https://cybersec-cee.eu