Nasi Partnerzy

Digital University

Jesteśmy fundacją edukacyjną a naszym nadrzędnym celem jest edukacja w zakresie rozwoju poprzez innowacje i zapoznanie z tematyką nowych technologii.

  • - Rozwijamy zdolności innowacyjne w organizacjach i pokazujemy możliwe ścieżki rozwoju ich obszarów i biznesu;
  • - Wspieramy rozwój umiejętności i kompetencji cyfrowych zgodnie z najnowszymi światowymi trendami technologicznymi,
  • - Edukujemy, inspirujemy, kształcimy i wspieramy liderów przyszłości w obszarach integracji, wydarzeń, innowacji i wpływu współtworząc SingularityU Warsaw Chapter,
  • - Organizujemy warsztaty technologiczne DigiKids dla dzieci, na których pokazujemy że informatyka, matematyka, przedsiębiorczość czy robotyka są świetną zabawą i tak naprawdę wbrew stereotypom nie są trudne.
  • - Uczymy najmłodszych twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenia logiczne myślenie, wyobraźnię przestrzenną, rozwijają umiejętności manualne, uczą się pracy indywidualnej i grupowej a także wzmacniają wiarę we własne możliwości i budują pewność siebie.
  • - Prowadzimy wiele projektów edukacyjnych z obszaru wykluczenia technologicznego dzieci i dorosłych.
  • - Uczymy zawodów przyszłości dając wsparcie dzieciom ze świetlic środowiskowych, Domów Dziecka i środowisk wykluczonych.

 

W ramach obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa, Digital University organizuje konferencję Masters&Robots.

Prezes Fundacji Digital University Jowita Michalska wygłosi również wykład otwierający podczas wydarzenia inaugurującego obchody ECSM.