Nasi Partnerzy

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest wyspecjalizowaną, elitarną jednostką podległą Ministrowi Obrony Narodowej, odpowiadającą za kluczowe obszary związane z konsolidacją kompetencji i zasobów resortu w zakresie informatyki, kryptologii i cyberbezpieczeństwa.

Do zadań NCBC należy m.in. prowadzenie operacji w cyberprzestrzeni w trybie 24/7/365  – analiza, monitoring, wyznaczanie nowych kierunków i technik działań, aktywne reagowanie w przypadku incydentów naruszających bezpieczeństwo sieci i jej użytkowników.

 

NCBC realizuje również zadania w ramach działalności naukowo-edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, wdrożeniowej i opiniodawczej. Prowadzi m. in.: szeroko zakrojone badania dotyczące metod wykrywania incydentów w cyberprzestrzeni, projektowania rozwiązań do pełnej ochrony i zabezpieczenia informacji, rozwija własne metody i urządzenia kryptograficzne, a także narzędzia do wykrywania, monitorowania i analizy zdarzeń, w tym do analizy złośliwego oprogramowania.

 

NCBC jest  instytucją wiodącą w obszarze zapewnienia zabezpieczenia teleinformatycznego resortu obrony narodowej oraz pełni zasadniczą rolę w procesie informatyzacji państwa.

 

Link do strony:

https://ncbc.wp.mil.pl/pl/