Archiwum 2018

Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018

Projekt ma upowszechniać wśród dzieci i młodzieży zasady bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.

Projekt rozpoczął się 3 września, a jego zakończenie planowane jest na 14 grudnia 2018 r. W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. - konferencje inauguracyjne adresowane do nauczycieli,
 2. - spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji,
 3. - lekcje poświęcone tematyce projektu,
 4. - konkurs dla uczniów,
 5. - konferencje podsumowujące realizację projektów.
 •  

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów Internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Jednym z głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 jest rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli oraz bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Tematyka tegorocznej, ósmej edycji Projektu związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”.

 

Cele Projektu:

 1. - Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego i rozsądnego korzystania z zasobów Internetu.
 2. - Promocja hasła Dnia Bezpiecznego Internetu 2019 „Razem dla lepszego Internetu”.
 3. - Nabycie wiedzy na temat praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych.
 4. - Kształtowanie właściwych postaw wobec mowy nienawiści, dyskryminacji i łamania praw człowieka.
 5. - Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych.
 6. - Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.
 7. - Przybliżenie historii rozwoju Internetu.
 •  

Projekt objęli patronatem honorowym:

 • Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
 • Wojewoda Świętokrzyski
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 •  

Organizatorzy:

 • Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
 • Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach
 • Allegro.pl sp. z o.o.
 •  

Patronat medialny:

 • Radio Melody
 • Telewizja Świętokrzyska
 • Echo Dnia
 •  

Partnerzy:

 • Fundacja Dzieci Niczyje,
 • Świętokrzyska Grupa Wojewódzka International Police Association.
 •  

Kategorie konkursu w 2018:

1. Kategoria I – uczniowie klas I–III szkół podstawowych.

Uczniowie przygotowują indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Razem dla lepszego Internetu”. Praca powinna być ilustracją do jednej z kart 12-stronicowego, rocznego kalendarza ściennego.  

2. Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII szkół podstawowych.

Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej plakat będący ilustracją hasła „Razem dla lepszego Internetu”, ze szczególnym uwzględnieniem celów Projektu.

3. Kategoria III – uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Uczniowie przygotowują indywidualnie w formie elektronicznej infografikę na temat „Internet w województwie świętokrzyskim”.

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Projektu umieszczone są w Regulaminie na stronie www.scdn.pl.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie ze szkół, które przystąpią do projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2018”, tzn.:

 • Prześlą formularz zgłoszenia szkoły do Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli do 21 września 2018 r.
 • Skierują minimum jednego nauczyciela na konferencję rozpoczynającą projekt, która odbędzie się 27 września 2018 r. o godzinie 10.00 na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, przy ul. Świętokrzyskiej 15, budynek G.
 • Zorganizują spotkanie funkcjonariusza policji z uczniami na tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Dodatkowo w wybranych szkołach w spotkaniu będzie współuczestniczył przedstawiciel firmy Allegro, który omówi zagadnienia związane z bezpieczeństwem transakcji internetowych.
 •  
 • Nauczyciele z tych szkół przeprowadzą z uczniami zajęcia związane z tematyką projektu.

Podobnie jak w poprzednich edycjach dla uczniów i nauczycieli przewidziane są atrakcyjne nagrody!