Archiwum 2018

Cybernauci

Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

To działanie na rzecz wzmacniania kompetencji związanych z bezpiecznych korzystaniem z internetu oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych realizowane przez fundację Nowoczesna Polska od grudnia 2015 roku. W ramach projektu w szkołach w całej Polsce prowadzone są warsztaty z uczniami, rodzicami i nauczycielami. Przygotowaliśmy także materiały edukacyjne dostępne na stronie, zbieramy dobre praktyki szkół w zakresie działań na rzecz promujących bezpieczeństwo w sieci oraz prowadzimy katalog ogólnodostępnych materiałów edukacyjnych. Wszystkie informacje dostępne na naszej stronie internetowej: https://cybernauci.edu.pl/.