Archiwum 2018

Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego – Tel Sec.

IV edycja Forum Bezpieczeństwa Telekomunikacyjne Tel Sec odbędzie się w dniach 17-18 października 2018 roku w Hotelu Exploris w Serocku.

 

Inicjatywa TelSec ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji i unikatowej formuły dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

TelSec jest  po raz kolejny organizowany przy współudziale grona Partnerów tj. Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polkomtel, P4 oraz T-Mobile Polska. Wydaje się, iż nasza Konferencja, nie dość, że cieszy się swoistą renomą, to w unikatowej formule stanowi reprezentatywny głos branży z obszaru bezpieczeństwa.

Tegoroczna tematyka Forum skoncentrowana będzie na zagadnieniach związanych w europejskimi projektami legislacyjnymi w obszarze retencji udostępniania danych – w tym zagadnieniu elektronicznych dowodów (e-evidence), praktycznych aspektów realizacji przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa i scenariuszy na przyszłość. Zamierzamy również dyskutować o pierwszych doświadczeniach z wdrożenia RODO, nadużyciach  telekomunikacyjnych, compliance oraz cyberbezpieczeństwie.

 

Agenda oraz informacje organizacyjne www.telsec.orange.pl