Nasi Partnerzy

STÓJ.POMYŚL.POŁĄCZ

STÓJ. POMYŚL. POŁĄCZ. jest polską wersją międzynarodowej kampanii STOP. THINK. CONNECT.™, mającej na celu zwiększanie poziomu świadomości społecznej i promowanie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Inicjatywa STOP. THINK. CONNECT.™ powstała w 2010 roku. Zrzesza ona prywatnych przedsiębiorców, organizacje non-profit oraz instytucje rządowe pod przewodnictwem Anti-Phishing Working Group (APWG) oraz National Cyber Security Alliance (NCSA). Inicjatywę w Polsce koordynuje zespoł CERT Polska.

Hasło kampanii

STÓJ: Zanim skorzystasz z Internetu, dowiedz się jak być bezpiecznym w sieci oraz unikać potencjalnych zagrożeń.

POMYŚL: Poświęć chwilę, aby upewnić się, że droga do wirtualnego świata jest bezpieczna. Sprawdź, czy nie wyświetlają się komunikaty ostrzegawcze. Korzystaj z sieci z rozwagą, pamiętając nie tylko o sobie, ale i o Twoim otoczeniu.

POŁĄCZ: Ciesz się możliwościami, jakie daje bezpieczne korzystanie z Internetu.

 

Cele kampanii:

- Podnoszenie poziomu świadomości społecznej w obszarze cyberbezpieczeństwa poprzez informowanie o zagrożeniach i sposobach radzenia sobie z nimi.

- Promowanie zachowań służących poprawie bezpieczeństwa internautów, ich rodzin i otoczenia.

- Kształtowanie odpowiedzialnych postaw wszystkich użytkowników sieci.

- Zaangażowanie sektora publicznego i prywatnego w działania promujące cyberbezpieczeństwo.

- Budowanie środowiska sprzyjającego wymianie dobrych praktyk i edukacji z zakresu cyberbezpieczeństwa