Nasi Partnerzy

Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa

Program Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa zapewnia wsparcie dla różnego rodzaju podmiotów, w tym także dla podmiotów krajowego systemu cyberbezpieczeństwa. Celem programu jest budowanie zaufania, które stanowi podstawę aktywnej współpracy, wymiany informacji i doświadczeń oraz budowania szerokiej sieci kontaktów. Współpraca odbywa się w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Umożliwia wszystkim partnerom zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa na poziomie: 
  •  
  • technicznym - wymiana informacji i doświadczeń,
  • strategicznym - wypracowywanie rekomendacji, udział w pracach grup i zespołów zadaniowych,
  • kompetencyjnym - spotkania, szkolenia i ćwiczenia procedur reagowania.
 
Do współpracy zapraszane są podmioty, które świadczą usługi korzystając z systemów teleinformatycznych, a zakłócenie tych usług ma znaczne skutki gospodarcze lub społeczne. Więcej informacji o programie można uzyskać w Zespole Programu Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa pod adresem pdc@nask.pl.
 
Partnerstwo dla Cyberbezpieczeństwa zorganizuje w ramach obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa spotkanie partnerów programu.